Forskning och utveckling

Infant Bacterial Therapeutics mest avancerade kliniska program är IBP-9414-projektet som utvecklar en preventiv behandling mot nekrotiserande enterokolit (NEC).
Läs mer

Kalendarium

8 februari 2019
Bokslutskommuniké 2018

6 maj 2019
Årsstämma 2019

2-5 juni 2019
NEC Society Symposium, Ann Arbor, Michigan
Läs mer