Forskning och utveckling

Infant Bacterial Therapeutics mest avancerade kliniska program är IBP-9414-projektet som utvecklar en preventiv behandling mot nekrotiserande enterokolit (NEC).
Läs mer

Vad vi gör

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar mikrobiomen hos människa, för att behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn.
Läs mer