Peter Rothschild

Peter Rothschild

Styrelseordförande sedan 2011. Född 1950.

Utbildning
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga nuvarande befattningar
Styrelseordförande i BioGaia AB, TriPac AB, TwoPac Aktiebolag, TwoPac Machine AB, Looft Industries AB, CapAble AB, TwoPac Laboratories AB, MetaboGen AB, Atina Enterprises AB, Nefor Holding AB och Voranco Holding AB. Styrelseledamot i Annwall & Rothschild Investments AB och Institutionen för Biologi och Bioteknik vid Chalmers.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
VD och koncernchef för BioGaia. Styrelseledamot i Moberg Pharma AB.

Aktieägande i bolaget: 377 736 aktier av serie A och 410 478 aktier av serie B genom Annwall & Rothschild Investments AB, ett bolag som ägs tillsammans med Jan Annwall.

Inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning eller i förhållande till bolagets större aktieägare.
Margareta Hagman

Margareta Hagman

Valdes in i styrelsen för IBT 2015. Född 1966.

Utbildning
Civilekonom, Örebro universitet.

Övriga nuvarande befattningar
Verksam som rådgivare och konsult inom Ekonomi, Redovisning och Finans

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
Finanschef och Vice VD för BioGaia, styrelseledamot i BioGaia Production AB, i CapAble AB och i Annwall & Rothschild Investments AB

Aktieinnehav i bolaget: 3570 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Anthon Jahreskog

Anthon Jahreskog

Valdes in i styrelsen för IBT 2017. Född 1980.

Utbildning
Anthon Jahreskog har civilekonomutbildning och erhöll sin magisterexamen i finansiell management vid University of Cape Town.
Övriga nuvarande befattningar
Anthon är verksam som affärsstrateg och rådgivare inom olika branscher.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
Fram till juli 2015 Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London. Flerårig erfarenhet av den internationella finansmarknaden och hans kärnkompetenser ligger inom finans, strategisk affärsplanering, kostnadseffektivisering och analys.

Aktieinnehav i bolaget: Inga.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare.
Robert Molander

Robert Molander

Valdes in i styrelsen för IBT 2020. född 1965

Utbildning
Robert Molander har en MBA från Washington University i Marketing och Finance samt två Bachelors från Miami University i Economics och International Studies.

Övriga nuvarande befattningar
Robert arbetar sedan 2018 på Trialbee AB, med verksamhet i USA och Sverige, som försäljnings - och marknadschef. Trialbee verkar inom klinisk forskning och som på uppdrag av läkemedelsbranschen erbjuder en plattformsteknologi som inriktar sig på global patientrekrytering och patientengagemang.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
Robert har 25 års erfarenhet inom marknadsföring och försäljning i USA på läkemedelsbolag, däribland Novartis, Pfizer och Pharmacia.

Aktieinnehav i bolaget: 500 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.
Eva Idén

Eva Idén

Valdes in i styrelsen för IBT 2017. Född 1966.

Utbildning
Eva Idén är civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Övriga nuvarande befattningar
Eva är verksam som konsult inom ledarskap och organisationsutveckling och inom ramen för den verksamheten ägare av Better & Beyond AB och partner i Inflecto AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
Eva har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i Astra och AstraZeneca.

Aktieinnehav i bolaget: 51 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.
Kristina Sjöblom Nygren

Kristina Sjöblom Nygren

VALDES IN I STYRELSEN FÖR IBT 2018. Född 1961

Utbildning
Kristina har en Doctor of Medical Sciences från Karolinska Institutet samt är licenserad läkare.

Övriga nuvarande befattningar
Hon är sedan 2017 Chief Medical Officer, Head of Development på Santhera Pharmaceuticals i Basel. Kristina Sjöblom Nygren har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon bland annat varit Head of Clinical Development på SOBI.

Aktieinnehav i bolaget: Inga

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.