Peter Rothschild

Peter Rothschild

Styrelseordförande sedan 2011. Född 1950.

Utbildning
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga nuvarande befattningar
Styrelseordförande i BioGaia AB, TriPac AB, TwoPac Aktiebolag, TwoPac Machine AB, Looft Industries AB, CapAble AB, TwoPac Laboratories AB, MetaboGen AB, Atina Enterprises AB, Nefor Holding AB och Voranco Holding AB. Styrelseledamot i Annwall & Rothschild Investments AB och Institutionen för Biologi och Bioteknik vid Chalmers.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
VD och koncernchef för BioGaia. Styrelseledamot i Moberg Pharma AB.

Aktieägande i bolaget: 453 283 aktier av serie A och 721 351 aktier av serie B genom Annwall & Rothschild Investments AB, ett bolag som ägs tillsammans med Jan Annwall.

Inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning eller i förhållande till bolagets större aktieägare.
Margareta Hagman

Margareta Hagman

Valdes in i styrelsen för IBT 2015. Född 1966.

Utbildning
Civilekonom, Örebro universitet.

Övriga nuvarande befattningar
Verksam som rådgivare och konsult inom Ekonomi, Redovisning och Finans och styrelseledamot i TagMaster AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
Finanschef och Vice VD för BioGaia, styrelseledamot i BioGaia Production AB, i CapAble AB och i Annwall & Rothschild Investments AB

Aktieinnehav i bolaget: 4 284 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Anthon Jahreskog

Anthon Jahreskog

Valdes in i styrelsen för IBT 2017. Född 1980.

Utbildning
Anthon Jahreskog har civilekonomutbildning och erhöll sin magisterexamen i finansiell management vid University of Cape Town.
Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i BioGaia AB, Annexin Pharmaceuticals AB och Fast Track Holdings Ltd.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
Fram till juli 2015 Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London. Anthon är verksam som affärsstrateg och rådgivare inom olika branscher.

Aktieinnehav i bolaget: 5 040 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare.
Eva Idén

Eva Idén

Valdes in i styrelsen för IBT 2017. Född 1966.

Utbildning
Eva Idén är civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Övriga nuvarande befattningar
Eva är verksam som konsult inom ledarskap och organisationsutveckling och inom ramen för den verksamheten ägare av Better & Beyond AB och partner i Inflecto AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren)
Eva har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i Astra och AstraZeneca.

Aktieinnehav i bolaget: 360 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.
Kristina Sjöblom Nygren

Kristina Sjöblom Nygren

VALDES IN I STYRELSEN FÖR IBT 2018. Född 1961

Utbildning
Kristina har en Doctor of Medical Sciences från Karolinska Institutet samt är licenserad läkare.

Övriga nuvarande befattningar
Hon är sedan Maj 2021 Chief Medical Officer och Head Clinical Development på Egetis Therapeutics. Kristina Sjöblom Nygren har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon bland annat varit Chief Medical Officer,Head development på Santhera Pharmaceuticals i Basel samt Head of Clinical Development på SOBI.

Aktieinnehav i bolaget: 100 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.Innehav i Infant Bacterial Therapeutics AB per 31 juli 2023.